Random getallen

Een zeer handige bouwsteen in computer is het random getal. In de bibliotheek random zit een functie random() die een random getal produceert tussen 0 en 1. In Python gebruik je de functie als volgt:

import random
x = random.random()
print(x)

Elke keer dat je de functie aanroept zal het een nieuw getal opleveren. Tien random getallen achter elkaar doe je dus als volgt:

import random
for i in range(0,10):
  x = random.random()
  print(x)

Probeer bovenstaande programma’s zelf ook even uit! Pas wel op dat je hiervoor niet een bestand random.py maakt. In dat geval zal import random proberen jouw eigen bestand te importeren, en dat gaat niet werken.

Bouwen met bouwstenen

Zodra je een bouwsteen hebt, kun je met behulp van logica en wiskundige manipulaties hier zelf andere objecten van bouwen. Als je weet dat de functie random.random() een getal tussen 0 en 1 produceert dan kun je een transformatie verzinnen waardoor we een getal tussen bijvoorbeeld 0 en 3 krijgen.

Voorbeeld: tien random getallen tussen 0 en 3

import random
for i in range(10):
  r = random.random()
  y = 3*r
  print(y)

Een eigen functie

Schrijf als oefening een functie random_range() die een getal genereert tussen a en b waarbij je de waardes van a en b zelf kunt kiezen. Het moet zo werken als hieronder.

import random

def random_range(a,b):
  r = <hier jouw code>
  return r

minimum = 2
maximum = 5
for i in range(10):
  x = random_range(minimum, maximum)
  print(x)

Test je programma uit door het te runnen, en check of elk getal in het juiste bereik zit.