Interessant feitje over de som van random getallen

Schrijf een functie die het gemiddeld aantal random getallen (uniform verdeeld tussen 0 en 1) bepaalt die je moet trekken om te zorgen dat de som van die getallen groter is dan 1.00.

Gebruik de volgende strategie:

  • Genereer random getallen totdat de som ervan groter is dan 1. Gebruik hiervoor de while() contructie

  • Doe dit bovenstaande een groot aantal keer (N = 1 miljoen)

  • Bepaal het gemiddeld aantal benodigde worpen en print dat naar het scherm

Specificatie

  • Maak een nieuw bestand genaamd randomwiskunde.py.

  • Definieer in dit bestand een functie randomwiskunde() die geen parameters accepteert en die het gemiddeld aantal random getallen bepaalt dat getrokken moet zorgen om te zorgen dat de som ervan groter is dan 1.

  • De output op het scherm (op 4 decimalen nauwkeurig) is als volgt:

     Het gemiddeld aantal worpen (op basis van 1 miljoen trials) is: x.xxxx 
    

Testen

checkpy randomwiskunde.py

bron: @fermatslibrary