Nulpunten

Schrijf een programma dat de nulpunten berekent van de polynoom $f(x)=x^2+2x-10$.

# python nulpunten.py
De nulpunten zijn -4.32 en 2.32

Specificatie

 • Noem je programma nulpunten.py.

 • Maak één functie nulpunten(a, b, c) die als taak heeft de nulpunten van de polynoom $f(x)=ax^2+bx+c$ te berekenen.

 • Er zijn twee mogelijkheden voor het resultaat van de functie:

  • een lege lijst [] als er geen nulpunten zijn
  • een lijst met twee elementen [n1, n2] waarin n1 en n2 de nulpunten van de polynoom zijn
 • Plot in alle gevallen de functie, en geef de nulpunten uit de berekening duidelijk aan in de grafiek.

Hints

 • Bereken de nulpunten met behulp van de $abc$-formule.

 • Om te zorgen dat je het resultaat netjes kunt printen, roep je de functie aan met ons voorbeeld, en sla je het resultaat op:

   resultaat = nulpunten(1, 2, -10)
  
 • Test later ook met een polynoom die geen nulpunten heeft (check dan of de lijst leeg is). Het programma moet in dat geval netjes printen dat de nulpunten ontbreken:

   Deze functie heeft geen nulpunten.
  

Testen

Als je hier checkpy gebruikt, dan wordt niet meer getest of je programma de juiste uitvoer geeft, maar of de functie nulpunten() het juiste resultaat geeft.

checkpy nulpunten.py

(Werkt het niet? Update dan nog eens met checkpy -u.)