Monte Carlo

Schrijf een functie die middels de Monte Carlo-methode de integraal berekent van een willekeurige wiskundige functie met gespecificeerde integratiegrenzen. Zorgt dat zowel de functie zelf als de gegooide punten (zowel de ‘goede’ als de ‘foute’) op het scherm weergegeven worden.

Achtergrond

Het is mogelijk een integraal te benaderen door gebruik te maken van random getallen.

 1. Definieer rechthoek dat het integratiegebied omsluit

  Definieer een gebied (vaak een rechthoek) dat het de integraalregio omsluit. Kies dus een $x_{min}$, $x_{max}$, $y_{min}$ en $y_{max}$ zodanig dat geldt

  • $x_{min} \leq a$ en $x_{max} \geq b$

  • voor $a \leq x \leq b$ : $y_{min} \leq f(x) \leq y_{max}$

  Kies de meest smalle rechthoek met $x_{min} = a$ en $x_{max} = b$.

 2. Gooi random punten in de rechthoek

  Gooi een groot aantal random punten $(x_i, y_i)$ in het rechthoek dat het integratiegebied om sluit en bekijk voor elk punt of het binnen het integratiegebied valt (‘goed’) of erbuiten (‘fout’). Hou bij welke fractie van de punten in het integratiegebied valt: $f_{goed}$.

 3. Bepaal de integraal

  De integraal is de fractie punten die binnen de grafiek vallen keer de oppervlakte van de totale box. In het geval van een rechthoek wordt dat gegeven door:

  $$ \int_a^b f(x)~dx = f_{goed}~~\cdot~(x_{max}-x_{min})\cdot(y_{max}-y_{min}) $$

Voorbeeld

Van de functie $sin(x)$ weten we dat het op het domein $0 < x < \pi$ tussen de 0 en de 1 ingesloten ligt. We definieren dan ook een box om het integratiegebied heen en 2000 random punten gegooid. Daarvan bleek 63.15% (1263/2000) binnen het integratiegebied te vallen. De schatting die we maken van de integraal met behulp van deze 2000 punten is dan ook: 0.6315$\pi \approx 1.984$. Zodra dit werkt kunnen we natuurlijk ook 1 miljoen punten gooien in plaats van 2000.

Specificatie

 • Maak een nieuw bestand genaamd montecarlo.py.

 • Schrijf een functie montecarlo() die integralen kan berekenen met behulp van een Monte Carlo simulatie.

 • De functie montecarlo() moet vijf argumenten accepteren:

  • func een functie waarvan we de integraal gaan bepalen
  • x1 de eerste x waarde
  • y1 de eerste y waarde
  • x2 de tweede x waarde
  • y2 de tweede y waarde
 • De functie montecarlo() moet de oppervlakte onder de grafiek teruggeven als resultaat.

 • De functie montecarlo() moet de functie plotten en de punten in het integratiegebied (de ‘goede’ punten) in groen en de ‘foute’ punten in rood tekenen.

Tests

Test je procedure met de volgende functie, die je makkelijk analytisch kunt controleren:

def functie1(x):
	return x**2

Test ook met de volgende functies. Sommige daarvan zijn “integreerbaar”, andere kun je alleen numeriek benaderen.

$$ \int_{0}^{1}x^2 dx $$
$$ \int_{0}^{1}x^{x+\frac{1}{2}} ~dx $$
$$ \int_{0}^{\pi}sin(x) dx $$
$$ \int_{0.2}^{2.2} \tan(\cos(\sin(x))) ~dx $$
$$ \int_{0}^{\pi} \sin(x^2) ~dx $$

Zet deze functies in je eigen programma en zorg dat je onderaan een aantal keer je montecarlo()-functie aanroept, om deze voorbeelden te controleren.

Hints

 • Maak een plaatje van je grafiek zodat je duidelijk ziet welk gebied je aan het integreren bent.

 • Maak ook een grafiek met rode en groene punten zoals in bovenstaand voorbeeld. Mocht je een fout gemaakt hebben in je logica dan zie je dat in een plaatje in 1 keer terwijl je daar anders uren naar moet zoeken in de code zelf.

 • Bij ‘negatieve’ integratieregio’s kun je de gebieden splitsen.

 • In onderzoekstoepassingen wordt voor maximalisatie van de efficientie de rechthoek zo gekozen dat hij de integraal zo nauw mogelijk omsluit.

 • Test je functie altijd eerst op een integraal waarvan je de uitkomst kent. Dit is het geval voor een aantal van de functies die hierboven staan weergegeven. Pas als jouw functie die integralen goed uitrekent kan je met vertrouwen de onbekende nieuwe integraal aanpakken.

 • Denk goed na over hoe je omgaat met het deel van het integratiegebied dat onder de y-as valt.

Testen

checkpy montecarlo