Fractals - Mandelbrot set

Jullie kennen vast wel die prachtige en veelkleurige plaatjes waarin patronen zich tot een oneindige diepte patronen herhalen. Deze zeer complexe patronen, fractals genaamd, komen gek genoeg voort uit een kleine set simpele (wiskundige) regels. Ook in de natuur vinden we vaak simpele onderliggende mechanismes voor complexe fenomenen al is het een enorm lastige klus om daar achter te komen. In deze opgave gaan we iets meer in op de wiskunde achter de fractals en gaan we proberen daarmee zelf de meest bekende fractal te reconstrueren en te tekenen: de Mandelbrot set

De opdracht van deze extra opdracht is dan ook: schrijf een programma fractal.py dat de Mandelbrot set op het scherm tekent.

Stukje wiskunde: complexe getallen

Om iets te begrijpen van de wiskunde achter de fractals moeten we eerst een nieuw wiskundig concept introduceren: complexe getallen.

Complexe getallen hebben een speciale plek in wiskunde en ze komen op veel plekken in de wis- en natuurkunde terug. Jullie zullen tijdens verschillende colleges veel meer eigenschappen bekijken, maar hier introduceren we het absolute minimum.

 • definitie: we definiëren $i = \sqrt{-1}$

Een complex getal (z) bestaat uit twee componenten: een reëel en een imaginair deel.

 • complex getal: z = $\alpha + \beta i$

, met $\alpha$ het reële en $\beta i$ het imaginair deel.

Een gebruikelijke manier om deze getallen voor te stellen is in het zogenaamde complexe vlak, een 2-dimensionaal vlak zoals hieronder weergegeven is met een reële-as en een imaginaire-as die het complexe deel van het getal weergeeft. Twee voorbeelden van complexe getallen zijn bijvoorbeeld $c = -5 + 3i$ en $c=-2-4i$. Deze zijn beide in blauw weergegeven. Alle getallen die wij normaalgesproken gebruiken (0, -3, $12/67$, $\pi$, $e$, 10465, …) liggen dus allemaal op de reële as. Er zijn ook een aantal complexe getallen in rood weergegeven; daar komen we later nog op terug.

Het optellen van complexe getallen is simpelweg het optellen van de reële en de complexe componenten, maar bij het vermenigvuldigen is het even opletten dat je de rekening houdt met het feit dat $i^2 = -1$. Dat zie je duidelijk bij kwadrateren:

 • kwadrateren: $(\alpha + \beta i)^2 = (\alpha^2 - \beta^2) + (2 \alpha \beta)i$

Als voorbeeld: $(2+i)^2 = 3+4i$. Als je hierbij het oorspronkelijke getal $(2+i)$ weer bij op zou tellen kom je uit op $5+5i$. Deze getallen zijn alledrie in rood weergegeven in het hierboven getekende complexe vlak. Deze berekening zullen we in deze opdracht ook zelf uitvoeren.

Dit is alle wiskundige achtergrond over complexe getallen die je nodig hebt in deze opgave. Nu kunnen we aan de slag.

Functies van complexe getallen, reeksen en fractals

Net als voor gewone getallen kunnen we ook functies definiëren voor complexe getallen. In deze opgave gaan we werken met polynomen van de volgende vorm:

$$ f(z) = z^2 + c $$

, waarbij zowel $z$ als $c$ een complex getal zijn. De enige vrijheid die we nog hebben is in de keuze van het getal $c$. De uitkomst van de functie is weer een complex getal.

Reeksen:

Door het getal dat de uitkomst van de operatie (functie) is weer opnieuw als argument in de functie in te vullen krijgen we een reeks getallen.

 • stap 1: kies een complex getal $z_0$

 • stap 2: bereken $f(z_0) = z_0^2 + c$. Dit getal noemen we $z_1$.

 • stap 3: bereken $f(z_1) = z_1^2 + c$. Dit getal noemen we $z_2$.

 • stap 4: …

Meer algemeen noteren we dit $n$ keer uitvoeren van de functie als volgt: $z_n = f^{(n)}(z_0)$. Voor elk startpunt in het complexe vlak kunnen we nu kijken hoe de reeks zich ontwikkelt.

Fractals (algemeen):

Voor elke keuze van een functie $f(z)$ kunnen we nu de punten in het complexe vlak verdelen in twee groepen. Meer specifiek; voor een specifiek (start)punt $z_0$ geldt:

 • de reeks convergeert: $\rightarrow$ $z_0$ is wel onderdeel van de set

 • de reeks divergeert: $\rightarrow$ $z_0$ is geen onderdeel van de set

Door vervolgens een kleurcode toe te kennen aan de snelheid waarmee een specifiek startpunt in het complexe vlak divergeert dan wel convergeert krijgt elk punt in het complexe vlak een kleur. Door dit te plotten ontstaan de beroemde fractals.

De Mandelbrot set:

De Mandelbrot set is gedefiniëerd door de functie die we al eerder gezien hebben met een speciale keuze voor de constante $c$, namelijk het startpunt zelf is. Met $c = z_0$ krijgen we dan:

Mandelbrot: $f(z) = z^2 + z_0$

, waarbij $z_0$ het startpunt is.

Voor een gegeven startpunt kan de reeks divergeren of convergeren. Als voorbeeld van beide gevallen staan hieronder de eerste 10 punten in de reeks voor twee startpunten $z$ (= $z_0$) = $-0.20 + 0.25i$ en $z$ (= $z_0$) = $0.50 + 0.25i$.

 z0 = -0.20 + 0.25i    z0 = 0.50 + 0.25i
 ------------------    ------------------

z0 = -0.200 + 0.250 i   z0 = 0.50 + 0.25i
z1 = -0.223 + 0.150 i   z1 = 0.688 + 0.500 i
z2 = -0.173 + 0.183 i   z2 = 0.723 + 0.938 i
z3 = -0.204 + 0.187 i   z3 = 0.143 + 1.605 i
z4 = -0.193 + 0.174 i   z4 = -2.055 + 0.710 i
z5 = -0.193 + 0.183 i   z5 = 4.221 + -2.669 i
z6 = -0.196 + 0.180 i   z6 = 11.190 + -22.279 i
z7 = -0.194 + 0.180 i   z7 = -370.655 + -498.339 i
z8 = -0.195 + 0.180 i   z8 = -110956.038 + 369424.274 i
z9 = -0.195 + 0.180 i   z9 = -124163052007.623 + -81979707256.034 i

Nu is het tijd om zelf een fractal te tekenen.

Opdracht:

Bepaal in je programma fractal.py voor elk punt $z_0$ in het complexe vlak of de reeks convergeert of divergeert onder de polynoom voor de Mandelbrot set:

$f(z) = z^2 + z_0$.

Als de reeks convergeert teken je het punt blauw, als het divergeert teken je het wit.

Hoewel je in deze opdracht zelf zult moeten bepalen welke definitie je gaat hanteren om te bepalen of een reeks wel of niet convergeert zullen we de snelheid waarmee dat gebeurt in deze opgave verder negeren. Onze plot zal daarmee maar uit twee kleuren bestaan. Iets saaier dan de officiële plot natuurlijk, maar genoeg voor deze opdracht.

Specificaties voor de scan (plot):

De resolutie van de grafiek moet de volgende dimensies hebben:

- reële as:   500 punten tussen -2.00 en 1.00 

- imaginaire as: 500 punten tussen -1.50 en 1.50 

Als je klaar bent met de opgave en toch meer kleur toe wilt voegen door alsnog de diverentiesnelheid mee te nemen dan houden we je niet tegen natuurlijk.

Checkpy

Er is voor deze opdracht geen checkpy oplossing aanwezig. You’re on your own.