Functies uit modules

Je hebt in de vorige opgaven al diverse ingebouwde opdrachten gezien die horen bij Python: raw_input en print zijn twee voorbeelden. Er zijn nog heel veel andere functies bijgeleverd, maar die zijn niet standaard beschikbaar.

Voor het uitrekenen van de sinus van een getal is de functie sin beschikbaar. Maar als je nu meteen in Python sin(1.0) opvraagt, dan verschijnt er een foutmelding:

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'sin' is not defined

Het gaat om de laatste regel van die foutmelding. Deze is in zo normaal mogelijk Engels geformuleerd en redelijk te begrijpen: Python kent de naam sin niet en kan er dus niks mee!

Om gebruik te maken van de sin-functie moet je zorgen dat de math-bibliotheek en alle functies daarin beschikbaar komen in jouw programma:

import math     # importeer de wiskunde-bibliotheek

x = 0.5
print(math.sin(x))

Als je de functie sin() wilt gebruiken moet je aangeven in welke bibliotheek Python die functie moet vinden. Er zouden bijvoorbeeld alternatieve bibliotheken kunnen zijn waarin ook functies zoals sin staan. Wij moeten dus expliciet kiezen voor de math-bibliotheek.

Documentatie

 • De functies die beschikbaar zijn in de math library kan je vinden in de documentatie:

  https://docs.python.org/3/library/math.html

 • En zo zijn er nog meer libraries die horen bij standaard-Python:

  https://docs.python.org/3/library/

 • Voor elk vakgebied of toepassing is wel een aparte library te vinden. Zodra je zelf in je studie aan grotere programma’s gaat werken, zal het misschien ook handig zijn om je eigen standaardcode in een library onder te brengen. Het komt de overzichtelijkheid ten goede en je kan je code zo ook makkelijk delen met andere mensen.

Numpy en arange

Een voorbeeld van een uitgebreidere wiskundebibliotheek is de numpy-library. Een overzicht, documentatie en voorbeelden kan je vinden op http://www.numpy.org. We noemen meteen een handige functie die we in deze cursus een paar keer zullen gebruiken: arange.

Van de for-loops ken je nog de opdracht range. Dit blijkt ook een functie te zijn, namelijk ééntje die reeksen opeenvolgende nummers genereert. Zo zijn deze twee stukken code equivalent:

# versie 1
for i in range(1,10):
  print(i)

# versie 2
for i in [1,2,3,4,5,6,7,8,9]:
  print(i)

Nu werkt deze range-functie alleen met gehele getallen. In wiskundige toepassingen willen we vaak veel kleinere stapjes nemen. Denk aan het berekenen van een integraal op kleine intervallen. Met behulp van numpy.arange() kan dat net zo makkelijk als met gehele getallen:

import numpy

for x in numpy.arange(2.0, 9.0, 0.1):
  print(x)