Plot

Schrijf een programma dat de volgende grafiek laat zien:

Specificatie

 • Maak een file plot.py en schrijf daarin een programma dat de grafiek van de functie $f(x) = x^x$ tussen $x=0$ en $x=1.5$ in stapjes van $0.01$ plot. Gebruik hiervoor een blauwe lijn.

 • Zorg dat het minimum in de grafiek wordt aangegeven door middel van een rode stip.

 • Gebruik print om het minimum ook als tekst te printen.

Hints

 • Vul eerst twee lijsten met de juiste x- en y-waarden en doe daarna de plot.

 • Kijk goed naar de voorbeelden.

 • Bij het gebruiken van libraries/bibliotheken is het heel nuttig om Google te gebruiken. Wil je weten hoe je iets voor elkaar speelt met pyplot? Google maar! Tip: gebruik het woord “example” om naar voorbeelden te zoeken.

 • Om matplotlib te gebruiken moet je deze importeren bovenaan je programma:

   import matplotlib.pyplot as plt
  
 • Om matplotlib te gebruiken in de online IDE, heb je nog iets meer nodig:

   import matplotlib
   matplotlib.use('Agg')
   import matplotlib.pyplot as plt
  
 • Gebruik je Windows en krijg je een foutmelding bij het plotten? Probeer dan dit:

   import matplotlib
   matplotlib.use('tkagg')
   import matplotlib.pyplot as plt
  
 • Vergeet trouwens niet dat ^ in Python zelf géén machtsverheffen is. Je moet voor het berekenen van een macht de operator ** gebruiken.

 • Krijg je het plotten niet werkend? Vraag om hulp!

Testen

Testen is voor deze opdracht wat lastiger, want checkpy kan niet beoordelen of je grafiek er goed uitziet. Of die correct is moet je dus zelf nagaan door goed met het voorbeeld te vergelijken. Checkpy kan wel testen of je überhaupt een grafiek maakt.

checkpy plot